Syftet med Kaikki.fi är att sprida positivitet och glädje i Finland. Det gör vi genom att hjälpa skolor, klubbar, lag med insamlingar och genom att donera en del av vår inkomst till välgörenhet.

Först ville vi göra webbplatsen till en gemenskap för alla icke-kedjeföretag, men detta var väldigt svårt eftersom vi ville skapa en gemenskap för alla och vi vill inte utesluta någon.

Att vara medlemsföretag kostar ingenting, men att vara medlemsföretag betyder mycket.

Finland behöver företagare och vi vill föra dem framåt så gott vi kan.

Med vårt nya insamlingskoncept finansierar vi vår grupps verksamhet och ger en del av våra inkomster (2%) direkt till välgörenhet. 

Genom att köpa produkter genom vårt pengainsamlings koncept hjälper du det goda cirkulera.

Om oss